top of page

Szakmai tapasztalat

Szakpszichológus - egyéni vállalkozó

2017 január -

Részletesen olvasható a Szolgáltatások menüpont alatt.

Iskolapszichológus - középiskolai tanár

2014 november - 2015 december

KSZC Humán Szakképző Iskolája, Kiskunhalas

Tevékenységek:
- problémás fiatalok számára csoportvezetés
- diáktanácsadás
- óralátogatás/hospitálás
- pedagóguskonzultáció
- szülőkonzultáció
- tesztfelvétel és értékelés
- pszichológiai témájú tantárgyak oktatása
- ön- és társismeret tantárgy oktatása, csoportvezetés

Pedagógiai szakpszichológus

2007 szeptember - 2014 november

KLIK Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye

Tevékenységek:
- vizsgálat
- terápiás gondozás
- pszichológiai tanácsadás
- konzultációk
- készségfejlesztés

Pedagógiai szakpszichológus

2010 szeptember - 2015 december

Egyéni vállalkozó

Tevékenységek:
- életvezetési tanácsadás
- serdülőkonzultáció
- szülőkonzultáció
- előadástartás
- tréningvezetés
- oktatás

Jánoshalmi Kistérségi Társulás megbízásából:

A TÁMOP-5.2.3.-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű program keretein belül az „Együtt
Egymásért” című projekt alábbi tevékenységei:
- Kortárssegítő tréner- és mentorképző tananyag kidolgozása
- Kortárssegítő tréning tananyag kidolgozása
- Kortárssegítő tréner- és mentorképző tananyag gyakorlati próbája
- A kistérség felső tagozatos és középiskolás diákjai számára 6 fő pedagógus által tartandó kortárs segítő tréning szakértői irányítása és mentorként való részvétel

Iskolapszichológus

2011 szeptember - 2012 június

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Jánoshalma

Tevékenységek:
- szülőkonzultációk
- pedagóguskonzultációk
- viselkedési problémás gyerek számára csoportvezetés
- iskolai szintű szűrővizsgálatok
- rendkívüli osztályfőnöki órák tartása
- pedagógus számára tematikus csoportvezetés

Iskolapszichológus

2008 szeptember - 2011 augusztus

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kiskunhalas

Tevékenységek:
- problémás fiatalok számára csoportvezetés
- diáktanácsadás
- óralátogatás/hospitálás
- pedagóguskonzultáció
- szülőkonzultáció
- tesztfelvétel és értékelés

Középiskolai tanár

2007 szeptember - 2008 augusztus

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kiskunhalas

Tevékenységek:
- pszichológiai témájú tantárgyak oktatása
- ön- és társismeret tantárgy oktatása, csoportvezetés

Főiskolai oktató

2007 szeptember - 2008 február

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tevékenységek:
- fejlődéslélektan gyakorlat vezetése
- vizsgáztatás

Vizsgálatvezető

2007 szeptember - 2009 augusztus

Új Magyar Rorschach Standard Munkacsoport

Tevékenységek:
- tesztfelvétel
- teszt kiértékelés

Junior tréner

2007 február - 2009 május

Tapasztalati Élményalapú Tanulás

Tevékenységek:
- képzésszervezés
- kapcsolattartás
- tréningvezetés

Tanulmányok

Bűnmegelőzés az iskolában

2015 április

Bűnmegellőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület továbbképzése

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó

2015 január

Nemzetgazdasági Minisztérium továbbképzése

Pszichodráma - 120 óra önismereti sajátélmény

2012

Magyar Pszichodráma Egyesület

Pedagógiai pszichológia szakirányú továbbképzés

2010

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Szakterületi ismeretek:
- nevelési tanácsadás
- iskolapszichológia
- gyermekvédelem

WISC-IV tesztfelhasználói tanfolyam

2009

OS-Hungary

The Rorschach Comprehensive System Workshop

2008

British Rorschach Society

Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztje – felhasználói képzés

2008

The Woodcock-Munoz Foundation

Pszichológus, pszichológia szakos tanár

2007

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

A gyermekkor és a nevelés pszichológiája szakirány:
- fejlődéslélektan
- pedagógiai és neveléspszichológia
- iskolapszichológia

Személyiség- és klinikai pszichológia szakirány:
- diagnosztikus tesztek és módszerek
- alap terápiás módszerek és technikák
- pszichopatológiai ismeretek

Szakmai gyakorlat:
- klinikai pszichológiai gyakorlat (diagnosztika és tanácsadás)
- kutatási gyakorlat (vizsgálatvezetés, statisztikai elemzés)
- szervezetpszichológiai gyakorlat (szervezetfejlesztés, vezető-tanácsadás, tréningtervezés- és vezetés)

Simonton-tréning, önismereti sajátélmény

2006

Szeged

Publikációk

Zsigó Marietta, Szabó Csanád Béla: Érdekességek a TÉT-en résztvevő hallgatók képzésről alkotott véleményeiből. In: Szabó Sándor (szerk.) 2008: Tapasztalati Élményalapú Tanulás. Dél-Alföldi Régió Kallódó Fiataljaiért Alapítvány, Szeged

Zsigó Marietta: Individuálpszichológia, depresszió, terápia. In: Petróczi Erzsébet (szerk.) 2009: Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged

bottom of page